Inne strony – strona w przygotowaniu

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Biała gęś z błota wyjdzie i biała pozostanie.

Karaimskie