Wolne terminy AB

Dla obrączkarzy: Dla załogi:
Bukowo 14-27 kwietnia
5-11 maja
16-22 maja
24-27 marca
7-9 kwietnia
17-28 kwietnia
3-22 maja
Hel 5-8 maja 21-23 marca
26-29 marca
7-15 kwietnia
22-30 kwietnia
4-19 maja

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Lepszy wróbel w garści, niż skowronek na dachu.

Polskie