ENCYKLOPEDIA Z RUDZIKIEM

Fundacja Akcja Bałtycka

Fundacja Akcja Bałtycka została powołano do życia w dniu 7 listopada 2013 roku aktem notarialnym podpisanym przez dr hab. Magdę Remisiewicz i dr Jarosława K. Nowakowskiwgo, fundatorów organizacji. Misja Fundacji została sformułowana następująco: „Jesteśmy zespołem pasjonatów, który przez badania naukowe i edukację społeczeństwa działa na rzecz odpowiedzialnej ochrony ptaków wędrownych, traktowanych jako część wspólnego dziedzictwa przyrodniczego ludzkości. Celem naszych działań, które realizujemy w oparciu o program badawczy Akcja Bałtycka, jest dążenie do zachowania równowagi na naszej planecie i życie w harmonii z naturą.

 

Podpisanie aktu notarialnego powołującego do życia Fundację Akcja Bałtycka

Celami statutowymi Fundacji są wspieranie badań naukowych i edukacji dotyczących ptaków i migracji zwierząt, w szczególności wspieranie Programu Badania i Monitoringu Ptaków Wędrownych Akcja Bałtycka oraz działania  na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w szczególności ochrony dziko żyjących ptaków. Logo fundacji, tak jak logo Akcji Bałtyckiej, przedstawia rudzika siedzącego na literach AB.

Tekst i redakcja: dr Jarosław K. Nowakowski