Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP)

Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków jest, na razie nieformalnym, stowarzyszeniem stacji obrączkowania ptaków działających na terenie Polski. Powstała 29 listopada 2013 na mocy Deklaracja Powołania KSSOP przegłosowanej przez przedstawicieli 4 zespołów organizujących pracę terenowych stacji obrączkowania ptaków. Skład KSSOP został poszerzony o kolejny zespół na I Spotkaniu Tymczasowego Komitetu Założycielskiego KSSOP w dniu 16 lutego.

Ostatecznie w skład KSSOP weszli na prawach członków założycieli:

  • Akcja Bałtycka

(Terenowe Stacje Obrączkowania Ptaków Bukowo-Kopań, Mierzeja Wiślana i Hel)

  • Akcja Siemianówka
  • Obóz Bukówka
  • Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach
  • Stacja Obrączkowania Ptaków Rakutowskie

Do KSSOP, na prawach obserwatora, przystąpiło również Stowarzyszenie Carpatica

Planujemy, że KSSOP zaistnieje formalnie jako sieć naukowa.

Stacje KSSOP

Stacje obrączkowania ptaków należące do KSSOP (kolor czerwony) i stowarzyszone z KSSOP (kolor fioletowy)

 

Cele KSSOP

Cele działania KSSOP precyzuje Deklaracja jego powołania. Do najważniejszych należą:

  • ujednolicanie metod prowadzenia badań
  • wymiana danych naukowych i doświadczeń
  • prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wspólne publikowanie wyników
  • prowadzenie Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych

Tymczasowy Komitet Założycielski KSSOP

Na mocy Deklaracji Powołania KSSOP powstał Tymczasowy Komitet Założycielski, którego zadaniem jest doprowadzenie do formalnego ukonstytuowania się KSOOP. Do tego czasu Komitet ma również koordynować pracę KSSOP.

W skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego KSSOP weszli:

dr inż Jarosław K. Nowakowski

mgr inż. Robert Rudolf

mgr Małgorzata Pietkiewicz

mgr Sławomir Springer

Rafał Siuchno

 

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Syta gęś o dwie mile do wody trafi.

Polskie