ENCYKLOPEDIA Z RUDZIKIEM

Głosy porozumiewawcze i kontaktowe u ptaków

Głosy porozumiewawcze pełnią przede wszystkim funkcje ostrzegawcze, informując o potencjalnym niebezpieczeństwie, np. pojawieniu się drapieżnika. Takie dźwięki są zazwyczaj krótkie, miękkie i wysokie, po to, żeby ostrzegając innych nie zwracać zbytniej uwagi na siebie. Głosy kontaktowe ułatwiają wzajemne rozpoznawanie się osobników żyjących w stadzie, a także odszukanie własnego potomstwa u gatunków gniazdujących kolonijnie. Gatunki prowadzące stale lub okresowo stadny tryb życia, regularnie porozumiewają się głosowo, co pozwala unikać rozproszenia, wpływając tym samym na bezpieczeństwo i przeżywalność poszczególnych osobników. W czasie wędrówki głosy kontaktowe pełnią szczególnie ważną rolę u migrantów nocnych: ułatwiają zachowanie porządku wśród migrujących ptaków, a także umożliwiają wspólną nawigację. W czasie gromadzenia się do odlotu głosy kontaktowe mogą stanowić swoisty katalizator wywołujący wędrówkę. Migracja rozpoczyna się, jeśli odpowiednio duża grupa ptaków sygnalizuje nawoływaniem gotowość do wystartowania.

Tekst: dr Beata Michno; Redakcja: dr Jarosław K. Nowakowski;