ENCYKLOPEDIA Z RUDZIKIEM

Kos (Turdus merula)

Kos jest przedstawicielem rodziny drozdów. Jest przykładem gatunku, który uległ procesowi synurbizacji: pierwotnie był gatunkiem typowo leśnym, obecnie możemy go spotkać również w miejskich parkach i ogrodach. Obserwujemy u niego dymorfizm płciowy: samiec posiada czarne upierzenie, żółty dziób i żółtą obwódkę wokół oka, natomiast samica jest oliwkowobrązowa z niewyraźnymi plamkami na spodzie ciała.

Kosy żywią się głównie drobnymi owadami i dżdżownicami, których poszukują podskakując wesoło po ziemi. Jesienią i zimą główny składnik ich diety stanowią jagody i miękkie owoce.

Kos jest gatunkiem częściowo wędrownym. Leśne populacje tego gatunku zimują w południowo-zachodniej części Europy w rejonie śródziemnomorskim, natomiast populacje miejskie są najczęściej osiadłe. Ma to związek z większą obfitością pokarmu i łagodniejszymi zimami na terenach miejskich. W rankingu ptaków chwytanych na Akcji Bałtyckiej zajmuje wysokie – 12 – miejsce. Do tej pory schwytaliśmy nieco ponad 24 tysiące kosów. Szczyt ich wiosennego przelotu przypada na przełom marca i kwietnia, natomiast przelot jesienny jest najsilniejszy w połowie października.

Tekst: mgr Aleksandra Niemc; Redakcja: dr Jarosław K. Nowakowski; Foto: mgr Katarzyna Stępniewska