ENCYKLOPEDIA Z RUDZIKIEM

Mopek (Barbastella barbastellus)

To niewielki nietoperz owadożerny o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 38 cm i masie ciała maksymalnie do 15 g. Jego futerko jest ciemne najczęściej prawie czarne z tylko nieco jaśniejszym brzuszkiem. Mopek jest gatunkiem leśnym żyjącym w rozproszeniu. Jak wszystkie nietoperze naszej strefy klimatycznej hibernuje – w schronieniach zimowych spędza mniej więcej 4-6 miesięcy, najczęściej od przełomu października i listopada do początku kwietnia. Zimowiskami są zazwyczaj suche jaskinie lub piwnice ziemne, często też XIX i XX wieczne umocnienia gdzie tworzy największe znane zgrupowania zimowe tego gatunku.

Jak na nietoperza jest stosunkowo mało wytrwałym wędrowcem. Zwykle między żerowiskami letnimi i zimowiskami migruje na odległość do 50 km i raczej nie dalej niż  do 150 km. Dość wyjątkowo może pokonywać odległości do 300 km.

W sezonie aktywności mopek zasiedla szczeliny w drzewach i pod korą i nie korzysta z typowych skrzynek dla nietoperzy. W celu jego ochrony stosuje się specjalne skrzynki szczelinowe. Jak wszystkie nietoperze jest w Polsce gatunkiem chronionym. Ostatnio zrealizowano duży program inwentaryzacji mopka w puszczy Białowieskiej, a wyniki badań posłużą do ochrony tego gatunku. Przy badaniach nietoperzy w tym mopka stosuje się sieci podobne do ornitologicznych, jednak cieńsze. Nietoperze podobnie jak ptaki bywają przez naukowców obrączkowane. W takim wypadku obrączkę zakłada się na przedramię.

Tekst: dr Wojciech Nowakowski; Redakcja: dr Jarosław K. Nowakowski; Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mopek