ENCYKLOPEDIA Z RUDZIKIEM

Wypluwka

Wypluwka (zrzutka) to zlepek niestrawionych części pokarmu wydalany ruchami wymiotnymi przez ptaka. Budowa wypluwki u różnych gatunków może być bardzo różna, w jej skład mogą wejść kości, pazury, włosy, sierść, pióra, pancerzyki owadów, kawałki muszli, twarde części roślin np. osłony nasion. Ten sposób usuwania zbędnych resztek pokarmowych występuje u wielu gatunków ptaków. Należą do nich sowy, ptaki szponiaste, mewy, kormorany, czaple, zimorodki, bociany, żołny, pustułki, krukowate, a nawet pluszcz czy rudzik.

Wypluwka powstaje w żołądku mięśniowym ptaka i ma formę zbitego, kluskowatego tworu najczęściej pozbawionego nieprzyjemnego zapachu. Wypluwki poszczególnych gatunków ptaków różnią się konsystencją i składem, zależnym od sposobu odżywiania się. Badania wypluwek pozwalają określić skład pokarmu ptaka, ale często służą również stwierdzeniu występowania innych zwierząt. Dla przykładu, występowanie na danym terenie różnych gatunków gryzoni, ssaków owadożernych czy nietoperzy było często stwierdzane na podstawie badań kości w wypluwkach. Wypluwki sów mogą również stanowić materiał badawczy do ilościowej oceny występowania drobnych gatunków ssaków na danym terenie.

Tekst: dr med. Janina Woszczyńska; Redakcja: dr Jarosław K. Nowakowski