Ptaki Zach. Palearktyki

Objaśnienia do tabeli:

Tabela zawiera wszystkie gatunki ptaków notowane w Palearktyce Zachodniej, to jest w Europie, Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Do regionu nie zaliczono Iraku i Azorów. Pominięto niektóre gatunki stwierdzane mniej niż 5 razy i to najczęściej w peryferyjnych częściach regionu (np. jedno stwierdzenie w Maroku).

Status AB – status na Akcji Bałtyckiej
  • O – przynajmniej jeden osobnik zaobrączkowany na AB,
  • V - nie zaobrączkowano żadnego osobnika, ale schwytano jednego z obcą obrączką,
  • N – schwytano jednego osobnika, którego wypuszczono bez obrączki z powodu braku kierownika (To nie żart! Tak było naprawdę!),
  • D – schwytano tylko osobnika, który został uśmiercony do celów muzealnych (od 20 lat nie stosuje się takiej praktyki – ptaki nigdy nie są zabijane intencjonalnie),
  • F – gatunki odnotowane w zeszytach akcyjnych (często pomierzone), ale nie schwytane i nie obrączkowane na AB (na przykład martwe ptaki znalezione na plaży i przyniesione do obozu),
Status WR – status w regionie
  • SR – stwierdzany regularnie,
  • ZS – zalatuje sporadycznie (w regionie stwierdzany do 20 razy),
  • IN – gatunek introdukowany lub zbiegły z niewoli, tworzący w regionie mniej lub bardziej stabilną dziką populację.