Bukowo-Kopań

Środowisko przyrodnicze

BU8-mapa

Mapa 1. Środowisko w okolicach stacji Bukowo 1) pole kempingowe, 2) otwarte akweny, 3) plaża, 4) wał wydmowy (częściowo sztucznie usypany) na północnym zachodzie, porośnięty krzewami wierzby, róży i tarniny, dalej roślinnością charakterystyczną dla wydmy białej, 5) trzcinowisko, 6) obóz obrączkarski, 7) lasy, głównie łęg olszowo-jesionowy i pomorski las brzozowo-dębowy 8) bory, głównie młodniki sosnowe, 9) zakrzewienia wierzbowe, 10) zakrzewienia z roślin owocujących

Mierzeja na odcinku, na którym ustawiane są sieci, ma szerokość od 150 do 250 m. Dużą część obszaru zajmuje żyzny, okresowo podtapiany przez wody gruntowe i zalewany przez wody jeziora Bukowo, łęg olszowo-jesionowy. Drzewostan budują olsza czarna i brzoza omszona z domieszką brzozy brodawkowatej i czeremchy zwyczajnej,  a na granicy z trzcinowiskiem okalającym jezioro również wierzby kruchej. W bardzo zróżnicowanym podszycie

Łęg 1

Fot. 2. Łęg olszowo-jesionowy z podszytem z porzeczki czerwonej

Łęg 2

Fot. 3. Łęg olszowo-jesionowy z bogatym runem (między innymi kosaciec żółty i dzięgiel leśny).

Łęg 3

Fot. 4. Łęg olszowo-jesionowy dzięki licznym pnączom przypomina dżunglę

 

Kosaciec żółty

Fot. 5. Kosaciec żółty

dominuje porzeczka czerwona, a w runie występuje między innymi dzięgiel leśny, kosaciec żółty, knieć błotna. Miejscami łęg jest tak splątany pnączami (głównie chmiel zwyczajny i kielisznik zaroślowy), że wyglądem przypomina las tropikalny. W miejscach nieco suchszych można wyróżnić wilgotniejszą postać pomorskiego lasu brzozowo-dębowego z dominującą w drzewostanie brzozą omszoną oraz pojedynczymi dębami i olszami. W skład niezwykle bogatego podszytu wchodzi wiciokrzew suchodrzew, kruszyna i jarzębina. Bujne runo tworzą głównie paprocie. Pomiędzy lasem a wydmą (miejscami między trzcinowiskiem a wydmą) ciągnie się pas zarośli wierzbowych z przyciągającym chmary motyli sadźcem konopiastym, a w miejscach suchszych pas obficie owocujących krzewów (oprócz wcześniej wymienionych krzewów, rosnących również w lesie, występuje tu głóg jednoszyjkowy, śliwa tarnina, kalina koralowa, bez czarny, czeremcha zwyczajna i jeżyna popielica, a bliżej zabudowań Dąbkowic również  czeremcha  amerykańska  i  zdziczałe  jabłonie). W  lesie,  w  miejscach  bardzo

Kielisznik zaroślowy

Fot. 6. Kielisznik zaroślowy

Pożeczka czerwona

Fot. 7. Porzeczka czerwona

wilgotnych można spotkać również “oczka” trzcinowiska. Tak bogate i zróżnicowane środowisko, a jesienią wielka różnorodność owocodajnych krzewów, przyciąga liczne ptaki, w tym w szczególności pokrzewki – kapturkę i gajówkę oraz drozdy. Liczne są też ptaki trzcinowe i lubiące wierzby (trzcinniczek, trzciniak, łozówka, pierwiosnek i piecuszek itp.).

Od strony północno-zachodniej ciągnie się wysoki, częściowo sztucznie usypany, wał wydmowy. Można z niego obserwować ptaki wodne znajdujące się na morzu oraz zatrzymujące się na brzegu morza w trakcie wędrówki siewkowce. Wał jest od strony Dąbkowic porośnięty młodnikiem sosnowym, który stopniowo rozrywa się, miesza z kępami wierzb, tarniny i róży pomarszczonej, a dalej na południowy zachód otwiera tworząc szeroki „płaskowyż” porośnięty roślinnością charakterystyczną dla wydmy białej (liczne są na przykład kępy mikołajka nadmorskiego i kocanek piaskowych).

Plaża jest w okolicy Bukowa szeroka i piaszczysta, ale na granicy brzegu i morza żwirowa, a nawet kamienista. Linia styku morza i plaży jest dość urozmaicona, tworząc liczne płytkie lagunki, wymarzone miejsce żerowania siewek.

                                                                                                                                             tekst i zdjęcia J. K. Nowakowski
Pomorski las brzozowo-dębowy

Fot. 8. Pomorski las brzozowo-dębowy z przewagą brzozy omszonej

Wiciokrzew suchodrzew

Fot. 9. Wiciokrzew suchodrzew

Trzcinowisko

Fot. 10. Trzcinowisko

 

Zarośla wierzbowe

Fot. 11. Zarośla wierzbowe

Sadziec konopiasty

Fot. 12. Sadziec konopiasty z rusałkami pokrzywnik

Jarząb pospolity

Fot. 13. Jarząb pospolity (Jarzębina)

Głóg jednoszyjkowy

Fot. 14. Głóg jednoszyjkowy

Kalina koralowa

Fot. 15. Kalina koralowa

Kruszyna

Fot. 16. Kruszyna pospolita

Tarnina

Fot. 17. Tarnina

Jeżyna popielica

Fot. 18. Jeżyna popielica

Wał wydmowy

Fot. 19. Wał wydmowy z wierzbą i sosną

Wał wydmowy

Fot. 20. Wał wydmowy z młodnikiem sosnowym

Kocanki piaskowe

Fot. 21. Kocanki piaskowe na wale wydmowym

Wydma biała

Fot. 22. Wydma biała

Mikołajek nadmorski

Fot. 23. Mikołajek nadmorski