Ptaki AB

Objaśnienia do tabeli:

Status
  • O – przynajmniej jeden osobnik zaobrączkowany na AB;
  • V - nie zaobrączkowano żadnego osobnika, ale schwytano jednego z obcą obrączką;
  • N – schwytano jednego osobnika, którego wypuszczono bez obrączki z powodu braku kierownika (To nie żart! Tak było naprawdę!);
  • D – schwytano tylko osobnika, który został uśmiercony do celów muzealnych (od 20 lat nie stosuje się takiej praktyki – ptaki nigdy nie są zabijane intencjonalnie);
  • F – gatunki odnotowane w zeszytach akcyjnych (często pomierzone), ale nie schwytane i nie obrączkowane na AB (na przykład martwe ptaki znalezione na plaży i przyniesione do obozu).
L. zaobrączkowanych
  • Przy statusach innych niż „O” – zawsze „0”, niezależnie ile ptaków z danym statusem przewinęło się przez Akcję;
  • (2024) – nowy gatunek dla Akcji schwytany w bieżącym roku - w tym przykładzie w 2024 (w kwietniu następnego roku podczas uzupełniania danych otrzymuje normalny status; zobacz UWAGA!).
Pozostałe ptaki (ostatnia pozycja w tabeli)
– liczba zaobrączkowanych oznacza w tym przypadku „stopień naszej niewiedzy” 😉 czyli liczbę ptaków, które z powodu niekompletności naszych baz danych nie są na razie przyporządkowane do gatunku (mamy nadzieję, że liczba ta będzie szybko spadać). Z tego co wiemy, wśród tych ptaków nie ma żadnych nowych gatunków – wszystkie będą stopniowo przydzielane do gatunków figurujących już w tabeli. Ogromną większość „pozostałych ptaków” stanowią mysikróliki i rudziki.

UWAGA! Tabela podaje wynik na koniec poprzedniego roku. W tabeli znajdują się wyłącznie dane zweryfikowane, zaczerpnięte z baz danych AB. Dlatego tabela jest uzupełniana raz w roku w kwietniu, po zakończeniu digitalizacji i weryfikacji danych z poprzedniego roku (jednocześnie uzupełniane są dane archiwalne, które zostały wpisane do bazy w poprzednim roku). Wyjątek stanowią nowe gatunki dla Akcji - są one uzupełniane na bieżąco.