Objaśnienia Pokaż/ukryj kolumny

Rzadkości AB

Objaśnienia do tabeli:

Tabela zawiera wszystkie gatunki ptaków schwytanych na AB, których obserwacje podlegają weryfikacji Komisji Faunistycznej PTZool oraz inne gatunki rzadko chwytane na stacjach obrączkowania ptaków, lub rzadko występujące na Pomorzu. Tabela nie zawiera obserwacji wizualnych rzadkich ptaków poczynionych przez uczestników obozów AB podczas ich trwania. Obserwacje wizualne również stanowią ważny wkład Akcji Bałtyckiej w poznanie awifauny Polski ale będą opublikowana w osobnej tabeli.

Stacja (skrót dwuliterowy i numer lokalizacji – zobacz zakładka Stacje-historia)
 • BK – Bukowo-Kopań (BK.99 – nieznana lokalizacja: BK.01 lub BK.03);
 • DZ – Dziwnów;
 • GW – Górki Wschodnie;
 • HL – Hel (HL.99 – nieznana lokalizacja: HL.03 lub HL.04);
 • LE – Łeba;
 • MW – Mierzeja Wiślana;
 • NP – Nowa Pasłęka;
 • WP – Wapnica.
Płeć
 • M – samiec;
 • F – samica.
Wiek
 • J – ptak młody, wykluty w ostatnim sezonie lęgowym, w szacie juwenalnej;
 • I – ptak młody, wykluty w ostatnim sezonie lęgowym, w szacie przejściowej (po ukończeniu pierzenia postjuwenalnego);
 • S – ptak nie w pełni dojrzały, wykluty w przedostatnim sezonie lęgowym, w drugiej szacie przejściowej;
 • A – ptak dojrzały, wykluty w przedostatnim sezonie lęgowym lub wcześniej, w szacie ostatecznej;
 • L – ptak lotny (nie pisklę) w nieznanym wieku.
Weryfikacja KF (Weryfikacja Komisji Faunistycznej PTZool)
 • TAK – stwierdzenie zostało pozytywnie zweryfikowane przez KF;
 • TAK? – nie wiadomo czy stwierdzenie zostało zgłoszone do weryfikacji przez KF;
 • BRAK – stwierdzenie nie zostało zgłoszone do weryfikacji przez KF.
Obrączkarz
(kod obrączkarza – dla rozszyfrowania skrótów zobacz w zakładce Kierownicy AB)
Sezon
 • A – jesień;
 • S – wiosna.