Objaśnienia do tabeli:

Tabela jest obecnie aktualny na 1 czerwca 2013 i będzie poprawiana w miarę rozwoju wiedzy o systematyce ptaków.

Tabela podsumowuje/uwzględnia tylko gatunki/jednostki systematyczne obecnie żyjące - pominięto gatunki/jednostki systematyczne wymarłe. Podane liczby gatunków/rodzajów należy traktować jako orientacyjną ponieważ w wielu wypadkach:

  1. trudno jest ustalić czy dany gatunek jest faktycznie wymarły, czy też nadal egzystuje niewielka populacja;
  2. nie jest jasna ranga niektórych grup - jedni autorzy traktują je jako podgatunki, inni jako oddzielne gatunki.