WARUNKI UCZESTNICTWA (pdf do pobrania)

Warunki pracy i uczestnictwa

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć zanim przyjedziesz na stację terenową

Akcji Bałtyckiej

Akcja Bałtycka jest trwającym już ponad pół wieku programem badania wędrówek ptaków, szczególnie (ale nie tylko) wróblowych. Rodowód Akcji wywodzi się z obozów studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie prowadzi ją Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego (SBWP). Akcja Bałtycka koncentruje się przede wszystkim na pracy naukowej; skutkuje to wymaganym podporządkowaniem się zasadom metodyki naukowej, ściśle przestrzeganym rygorem zajęć (codzienne, cogodzinne kontrole sieci od świtu do zmroku, a w deszczu – co pół godziny; przy dobrej pogodzie – ze względu na sieci na sowy – również w nocy, co 2 godziny). Prace odbywają się bez względu na pogodę i w okresach intensywnego przelotu (zwłaszcza kwiecień i październik) wymagają znacznego wysiłku. Dlatego, w zależności od liczby ptaków i liczby osób w załodze, ilość wolnego czasu może być okresowo znacznie ograniczona.

Zajęcia uczestników obozu (zobacz fotoreportaż) polegają na kontrolach sieci do chwytania ptaków, zapisywaniu danych w zeszytach oraz różnych pracach obozowych (przygotowanie posiłków, zaopatrzenie w wodę, zakupy, rąbanie drewna na opał na ognisko lub do kozy, itp.).

7Zachód405a

Chwila na zadumę (Bukowo, Fot. J. Nowakowski)

Prace terenowe AB prowadzone są w kilkuosobowych (zwykle 3-8 osób) zespołach, w warunkach obozowych. Pomimo dość licznych zajęć, przy dobrej organizacji pracy pozostaje sporo wolnego czasu, co umożliwia poznawanie, oprócz wróblowych, również innych ptaków, licznych na przelocie nad morzem (np. szponiaste, mewy, siewkowce). Na Akcji Bałtyckiej amator ornitologii może poznać bardzo wiele ptaków z bliska (ogólna liczna zaobrączkowanych gatunków wynosi 215, w tym szereg prawdziwych rzadkości), nauczyć się oznaczania gatunku, płci i wieku, opanować technikę mierzenia i prowadzenia badań dodatkowych, co szczególnie dla kandydatów na obrączkarza jest ważne by przygotować się należycie do egzaminu uprawniającego do obrączkowania ptaków. Jeśli chodzi o czas wolny, nikt nie zabroni uciąć sobie drzemki, zrobić jakiś smakołyk, pójść na spacer nad morze czy posiedzieć przy ognisku – na Akcji są normalni ludzie :). Warto też zabrać ze sobą książkę, gitarę, karty do gry lub jakiekolwiek inne gry, by w niepogodę i dni bezptasie jakoś ten czas przetrwać :).

IMGP7417

Niezwykle istotną sprawą na AB jest dobór stylizacji paznokci do koloru chwytanych ptaków (Fot. K. Stępniewska)

Na AB mieszkamy w namiotach turystycznych, posiłki przygotowywane są w obozie przez uczestników na kuchence gazowej. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w znacznej części pokrywa AB (składka na jedzenie, zwłaszcza w październiku – symboliczna). Obozy wyposażone są w podstawowy sprzęt: namioty, grube piankowe materace, ciepłe koce, garnki, sztućce, płaszcze przeciwdeszczowe, wodery i zapasowe kalosze. Należy wziąć ze sobą: śpiwór, czołówkę, coś na komary i kleszcze, a ze względu na często trudne warunki pogodowe nad morzem konieczne jest zabranie odpowiedniego ubrania „na cebulkę”, chroniącego przed zimnem i wilgocią, w tym najlepiej własnych kaloszy (czapka i rękawiczki mogą się przydać nawet w maju czy wrześniu!). Nie trzeba zabierać ze sobą jedzenia, wszystko jest kupowane na miejscu; dobrym obozowym zwyczajem jest przywiezienie jakiegoś ciasta albo innych smakołyków :). Po przyjeździe na miejsce każdy uczestnik – załogant musi zapoznać się z regulaminem pracy na obozie i poświadczyć to własnoręcznym podpisem.

Uczestnikami prac terenowych AB mogą zostać osoby pełnoletnie, bez względu na profesję. Tylko w wyjątkowych przypadkach przyjmujemy jako samodzielnych uczestników osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, np. uczniów starszych klas szkół średnich, zainteresowanych badaniami przyrodniczymi w terenie. Pobyt takiej osoby może się odbyć po uzyskaniu wcześniej zgody pracownika SBWP prowadzącego grafik uczestników, zgody kierownika obozu oraz po dostarczeniu pisemnej zgody od rodziców. Za zgodą kierownika możliwy jest także przyjazd na obóz osób młodszych, w wieku 14-15 lat, jednak tylko z rodzicami, pod których opieką będą na obozie. Młodsze dzieci nie mogą przebywać na obozie w charakterze załogantów (pobyt całą dobę z noclegiem), nawet pod opieką rodziców, mogą natomiast w towarzystwie rodziców bądź innych opiekunów odwiedzać obóz w ciągu dnia i za zgodą kierownika brać udział w różnych obozowych zajęciach. Uczestnictwo w pracach AB dzieci kierownika obozu jest ustalane przez zainteresowanego kierownika i pracowników SBWP na oddzielnych zasadach.

Wiedza fachowa z dziedziny ornitologii nie jest konieczna do przyjazdu na AB – zdobywa się ją w czasie pobytu na Akcji. Są załoganci, którzy przyjeżdżają na Akcję nie dla ptaków, ale aby z dala od cywilizacji wsłuchać się w rytm dzikiej przyrody albo dla miłej atmosfery i fajnych ludzi. Oprócz ornitologów naszymi wolontariuszami są astronomowie, biznesmeni, rolnicy, nauczyciele, dziennikarze i ludzie wielu innych profesji. Tak więc każdy jest u nas mile witany (byle by trzymał się obowiązków załoganta i słuchał kierownika – obrączkarza).

Na podstawie przesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny AB ustala listy załóg na obozach. Skład i liczebność załogi wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej efektywności pracy stacji (łączenie osób początkujących z doświadczonymi) oraz nadesłanych ofert terminowych. Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dłuższe okresy. Bardzo mile widziane są oferty terminów alternatywnych (np. „12-24 IX lub 26 IX-13 X”) lub ruchomych (np. „2 tygodnie w październiku”). Jesienią szczególnie cenne są zgłoszenia na październik i listopad, gdyż wtedy maleje liczba ludzi w załodze, a z nieba zaczyna sypać ptakami…

Osoby przebywające na obozie dokładają się do jedzenia, które w dużym stopniu dotowane jest przez organizatorów AB. Dotacja AB jest większa w październiku i listopadzie, a także dla osób przebywających dłużej. Dlatego składka jest zróżnicowana i zwyczajowo wynosi:

  • pobyt do 14 dni – 10 zł za dzień,
  • pobyt ponad 14 dni – 5 zł za dzień,
  • osoby biorące udział w rozpoczęciu i zakończeniu prac obozowych (3 pierwsze i 2 ostatnie dni w sezonie) są na pełnym utrzymaniu Akcji,
  • pobyt osób nieletnich uczestniczących w pracach AB tylko w ciągu dnia w zależności od długości przebywania w obozie ustala indywidualnie kierownik – max 10 zł za dzień.

Osoba, która przyjechała na stację niezapowiedziana, musi sama pokryć koszty swojego wyżywienia – w takim przypadku składka zwyczajowo wynosi 25 zł dziennie.

Pobyt osób z rezerwy, zakwalifikowanych w trybie awaryjnym, jest w całości pokrywany przez organizatorów AB.

Czubatki

Co pani mówi? W listopadzie pod namiotem?!! (Fot. K. Stępniewska)

Zespół Organizacyjny AB powiadamia zgłaszającego się, czy zaproponowany przez niego termin udziału w AB został zaakceptowany. Osoba zakwalifikowana do udziału w pracach ma obowiązek przesłania potwierdzenia (najlepiej mailem, może też zadzwonić) zaproponowanego terminu i przyjęcia warunków uczestnictwa w pracach terenowych Akcji Bałtyckiej. Brak potwierdzenia na 7 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia pobytu powoduje automatycznie unieważnienie przydziału, a przydział na ten okres otrzyma osoba z rezerwy. Uczestnik, który spełnił te warunki, lecz później z istotnych powodów (przypadki losowe) nie może przyjechać na obóz, musi niezwłocznie powiadomić o tym Stację (mail i numery telefonów – podane niżej oraz na stronie AB), by można było znaleźć zastępcę. Nieobecność na obozie bez uprzedniego powiadomienia lub nieusprawiedliwione skrócenie pobytu może spowodować – szczególnie w przypadku nielicznej załogi i sporego przelotu ptaków – bolesną dezorganizację pracy na punkcie i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ptaków. Powoduje to również skreślenie uczestnika z kartoteki AB. Dobrze ułożony grafik załogi to gwarancja dobrze zgranej pracy terenowej całego zespołu na punkcie AB.

Na zakończenie pobytu prosimy o wypełnienie ankiety (dostępnej na każdej stacji terenowej) na temat pracy na obozie, w której załoganci mogą uwzględnić swoje spostrzeżenia i uwagi. Wypełnioną ankietę można pozostawić na obozie lub przesłać na podany niżej adres Stacji w Gdańsku.

 

Adres Akcji Bałtyckiej:

Stacja Badania Wędrówek Ptaków

Wydział Biologii UG

ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

pok. C300-303
e-mail: akbalt@ug.edu.pl

http://akbalt.ug.edu.pl/

 

Telefony kontaktowe w czasie Akcji Bałtyckiej:

Numer kom. AB –  781 254 374 (warto wpisać od razu w komórkę!)

Telefon stacjonarny AB 58 523 61 54

(w czasie trwania akcji w siedzibie Stacji w Gdańsku może nie być nikogo).

Kierownik Komitetu Organizacyjnego Programu Badawczego AB, dr Jarosław Nowakowski – 662 162 497

Dojazd do naszych stacji terenowych

Adresy pocztowe stacji terenowych w czasie ich pracy:

HEL (wiosna)

Obóz ornitologiczny, 84-130 Kuźnica n/Helu

BUKOWO (wiosna, jesień)

P. Marek Tomaszewki

Urząd Morski w Słupsku, obwód Dąbkowice

Dąbkowice 4

76-156 Dąbki

Z dopiskiem: Obóz ornitologiczny

MIERZEJA WIŚLANA (jesień)

Obóz ornitologiczny

Siekierki, ul. Wiejska 17

82-120 Krynica Morska

WARUNKI UCZESTNICTWA (pdf do pobrania)

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Wrona powraca do kraju: wyruszyła czarna i wraca czarna.

Malajskie