Regulamin konkursu fotograficznego

„Akcja Bałtycka na wesoło”

§1 Konkurs satyryczno-fotograficzny „Akcja Bałtycka na wesoło” jest skierowany do uczestników – załogantów i obrączkarzy Akcji Bałtyckiej.

 

§2 Przedmiotem konkursu są fotografie wraz z podpisami pokazujące życie na obozach Akcji Bałtyckiej z przymrużeniem oka.

 

§3 Zdjęcia konkursowe powinny być dobrej jakości, ostre, najlepiej jeśli będą mieć przybliżoną rozdzielczość 1150×850 pikseli (po skadrowaniu).

 

§4 Podpis do zdjęcia nie powinien przekraczać 150 znaków (wliczając spacje). Jest on integralną częścią pracy konkursowej.

 

§5 Na konkurs nie będą przyjmowane prace obraźliwe, obsceniczne i niezgodne z prawem.

 

§6 Pracę na konkurs należy nadsyłać do 31 grudnia 2013 na adres konkursy.AkcjaBaltycka@gmail.com . W mailu należy zamieścić następujące oświadczenie: OŚWIADCZAM, ŻE NADESŁANE ZDJĘCIE ZOSTAŁO PRZEZE MNIE WYKONANE OSOBIŚCIE, POSIADAM DO NIEGO WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE, ORAZ ŻE NIE JEST ONO OBCIĄŻONE WADAMI PRAWNYMI. ZGADZAM SIĘ NA JEGO UPUBLICZNIENIE NA INTERNETOWYCH STRONACH AKCJI BAŁTYCKIEJ ORAZ NA JEGO PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE PRZEZ ORGANIZATORÓW AKCJI BAŁTYCKIEJ. PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIU OSOBY/OSOBA WYRAZIŁY ZGODĘ NA UPUBLICZNIENIE SWOJEGO WIZERUNKU NA STRONACH AKCJI BAŁTYCKIEJ.

 

§7 Prace nadesłane na konkurs będą eksponowane w galerii „Akcja Bałtycka na wesoło” na stronie internetowej Akcji Bałtyckiej. Galeria jest widoczna wyłącznie dla osób zalogowanych.

 

§8 Zdjęcia konkursowe będą oceniane przez trzyosobową komisję konkursową (jury)
wyłonioną z członków Zespołu Organizacyjno-Naukowego Programu Badawczego Akcja
Bałtycka. Komisja przyzna trzy nagrody: pierwszą, i dwie równorzędne drugie
nagrody.

 

§9 W dniu 1 stycznia 2013 roku pod galerią „Akcja Bałtycka na wesoło” zostanie podłączony licznik głosów (sonda) umożliwiający głosowanie na poszczególne prace wszystkim zalogowanym osobom. Praca, która uzyska największą liczbę głosów zdobywa Nagrodę Publiczności. Nagroda ta jest równorzędna pierwszej nagrodzie przyznanej przez jury.

 

§10 Pierwsze nagrody stanowi kubek specjalny AB z rudzikiem, kubek promocyjny AB z rzadkimi pokrzewkami i książka o ptakach. Nagrodę drugiego stopnia stanowią kubki promocyjne AB z rzadkimi pokrzewkami i z rzadkimi świstunkami.

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Na Marcina gęś do komina.

Polskie