MISJA AKCJI BAŁTYCKIEJ

Badamy ptaki wierząc, że nasze działania przyczynią się do ochrony przyrody i człowieka, teraz i w kolejnych pokoleniach.

Uważamy, że ochrona bogactwa życia na naszej planecie może być skuteczna tylko, jeśli opiera się na naukowych podstawach.

Jesteśmy po to, aby w trosce o zachowanie naturalnego dziedzictwa, badać i dokumentować biologię przelotnych ptaków dostarczając wiarygodnych informacji na potrzeby nauki, zdrowia i planowania zrównoważonego rozwoju.

Szerzymy wiedzę o wędrówkach ptaków, szczególnie wśród młodzieży, wierząc, że przyrodę można skutecznie chronić tylko przy świadomym udziale społeczeństwa.

Opieramy naszą działalność na wolontariacie, tworząc z uczestnikami obozów terenowych wspólnotę osób wspierających Akcję Bałtycką.

 

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Syta gęś o dwie mile do wody trafi.

Polskie