Wyniki Badań Akcji Bałtyckiej – zasady korzystania i cytowania

Dane zawarte na wykresach i w tabelach mogą być kopiowane, przechowywane i przetwarzane za darmo. Mogą być również udostępniane lub publikowane w jakiejkolwiek formie (w prasie, telewizji, podczas wykładów oraz w czasopismach i książkach naukowych i popularno-naukowych itp.), pod warunkiem zacytowania źródła ich pochodzenia zgodnie z poniższą formułą:

Busse, P., Muś K., Nowakowski J.K., Stępniewski K., Manikowska-Ślepowrońska B., Szulc J.:
Internetowa Baza Danych Programu Badawczego „Akcja Bałtycka” [online].
Wersja 1.01, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2012 [aktualizacja 2012-03-23], [dostęp – wpisz datę*].
Dostępna w Internecie: http://akbalt.ug.edu.pl/ab2012/wyniki

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Mewy są kotwicami niebiańskich statków.

Ramón Gómez de la Serna