Regulamin konkursu fotograficznego

“Obrączkowanie w obiektywie”

 

§1 Konkurs fotograficzny „Obrączkowanie w obiektywie” jest skierowany do uczestników – załogantów i obrączkarzy Akcji Bałtyckiej.

 

§2 Przedmiotem konkursu są fotografie pokazujące obrączkowanie na terenowych stacjach obrączkowania ptaków. Szczególnie pożądane jest pokazanie różnych etapów związanych z procesem obrączkowania ptaków, od momentu ich schwytania w sieci do momentu wypuszczenia, jak również ukazanie emocji towarzyszących obrączkowaniu i kontaktowi z żywymi ptakami.

 

§3 Zdjęcia konkursowe powinny mieć przybliżoną rozdzielczość 1150×850 pikseli (po skadrowaniu). Oprócz tego należy przysłać zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości, nie kadrowane.

 

§4 Zdjęcia konkursowe powinny być podpisane tytułem .

 

§5 Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać do 31 grudnia 2014 na adres konkursy.AkcjaBaltycka@gmail.com . W mailu należy zamieścić następujące oświadczenie: OŚWIADCZAM, ŻE NADESŁANE ZDJĘCIE ZOSTAŁO PRZEZE MNIE WYKONANE OSOBIŚCIE, POSIADAM DO NIEGO WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE, ORAZ ŻE NIE JEST ONO OBCIĄŻONE WADAMI PRAWNYMI. ZGADZAM SIĘ NA JEGO UPUBLICZNIENIE NA INTERNETOWYCH STRONACH AKCJI BAŁTYCKIEJ ORAZ NA JEGO PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE PRZEZ ORGANIZATORÓW AKCJI BAŁTYCKIEJ. W WYPADKU NAGRODZENIA ZDJĘCIA, ZGADZAM SIĘ NA JEGO NIEODPŁATNE UŻYCIE W PROMOCJI AKCJI BAŁTYCKIEJ W FORMIE PLAKATU, BANERU, W FOLDERZE, BROSZURZE, DO ZILUSTROWANIA PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI BAŁTYCKIEJ, NA STRONACH INTERNETOWYCH, PROFILU SPOŁECZNOSCIOWYM FACEBOOK I W KAŻDEJ INNEJ ZGODNEJ Z PRAWEM FORMIE. PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIU OSOBY/OSOBA WYRAZIŁY ZGODĘ NA UPUBLICZNIENIE SWOJEGO WIZERUNKU NA STRONACH AKCJI BAŁTYCKIEJ, ORAZ W CZASIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH.

 

§6 Na konkurs nie będą przyjmowane zdjęcia obraźliwe, obsceniczne i niezgodne z prawem.

 

§7 Zdjęcia nadesłane na konkurs będą eksponowane w galerii „Obrączkowanie w obiektywie” na stronie internetowej Akcji Bałtyckiej oraz na profilu społecznościowym Facebook.

 

§8 Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w otwartym głosowaniu za pomocą sądy umieszczonej na stronie galerii pod zdjęciami.

 

§9 Zostaną przyznane trzy nagrody: nagroda główna, nagroda drugiego stopnia i nagroda trzeciego stopnia. Nagroda główna zostanie przyznana zdjęciu, które dostanie najwięcej głosów w sondzie, nagroda drugiego stopnia zdjęciu, które w sądzie otrzyma drugą najwyższą liczbę głosów itd.

 

§10 Nagrody będą stanowiły kubki promocyjne AB z rzadkimi świstunkami i pokrzewkami oraz książki o tematyce ornitologicznej.

 

§11 Nagrodzone zdjęcia będą wykorzystane nieodpłatnie w promocji Akcji Bałtyckiej.

 

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Na Marcina gęś do komina.

Polskie