Regulamin przyznawania znaczków AB

§1 Są dwa rodzaje znaczków Akcji Bałtyckiej: złoty i brązowy (miedziany).

 

§2 Znaczek złoty oznacza Kierownika-Obrączkarza Akcji Bałtyckiej. Godność tą uzyskuje się po przepracowaniu na Terenowych Stacjach Obrączkowania Ptaków Akcji Bałtyckiej (TSOP AB) 15 dni. Liczą się tylko te dni, w których kierownik zaobrączkował przynajmniej jednego ptaka.

 

§3 Przy przyznawaniu znaczka złotego nie ma znaczenie czy kierownik był wolontariuszem czy też kierownikiem kontraktowym (otrzymującym wynagrodzenie).

 

§4 Znaczek brązowy oznacza Zasłużonego Wolontariusza Akcji Bałtyckiej. Godność tą uzyskuje się po przepracowaniu na TSOP AB 30 dni w charakterze wolontariusza. Liczą się zarówno dni przepracowane w charakterze kierownika jak i załogi; zarówno w okresie kiedy ptaki są obrączkowane jak i w czasie składania i rozkładania obozu. Nie dolicza się natomiast dni przepracowanych jako kierownik kontraktowy.

 

§5 Godność Zasłużonego Wolontariusza Akcji Bałtyckiej może być również nadana przez Zespół Organizacyjno-Naukowy Programu Badawczego Akcja Bałtycka (ZON AB) za inne szczególne zasługi dla Akcji Bałtyckiej. Uchwała o nadaniu tytułu Zasłużonego Wolontariusza AB jest podejmowana przez ZON AB zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków zespołu.

§6 Wszystkie osoby wyróżnione znaczkiem (niezależnie czy złotym czy brązowym) będą mogły nabyć duplikat lub duplikaty znaczków im przysługujących.

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Syta gęś o dwie mile do wody trafi.

Polskie