Ptaki Polski

 

Stowarzyszenie Ptaki Polskie

jest działającą od 2006 r. organizacją pozarządowa pożytku publicznego.

Celem stowarzyszenie jest ochrona przyrody (szczególnie ptaków) poprzez:

♦ ochronę dziko żyjących gatunków i ich siedlisk (w tym pochodzenia antropogenicznego), ze szczególnym uwzględnieniem ptaków;

♦ odtwarzanie siedlisk i populacji dziko żyjących gatunków;

♦ badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska naturalnego;

♦  działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego;

♦  wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w  zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Zgodnie z przyjętą strategią stowarzyszenie realizuje misję ochrony przyrody poprzez edukację, komunikację społeczną oraz bezpośrednią ochronę czynną. Bardzo aktywnie działa na polu konsultacji społecznych, przepisów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych. m.in. brało udział w warsztatach dla pozarządowych organizacji ekologicznych, mających na celu wypracowanie stanowiska w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w II Panelu Narwiańskim: „Od wizji rozwoju zlewni Rzeki Narwi, do scenariuszy działań”.

Rozpoczęta w 2013 r. współpraca partnerska ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków, w tym z naszym Programem Badawczym Akcja Bałtycka polega na wzajemnym propagowaniu wizerunku i celów Partnera, edukacji społeczeństwa poprzez organizowanie wykładów dotyczących życia ptaków oraz na realizacji wspólnych projektów służących ochronie ptaków. Pierwszy z takich projektów ma doprowadzić do stworzenia na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego wieży dla jerzyków. Wspólnie organizujemy wycieczki i wykłady dla miłośników ptaków. Akcja Bałtycka rekomenduje przekazywanie 1% swojego podatku na organizowaną przez Ptaki Polskie kampanię „Ptasie budki”

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PTAKI POLSKIE

OrlikBagna Ptak

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Syta gęś o dwie mile do wody trafi.

Polskie