Ptaki Polski

 

Stowarzyszenie Ptaki Polskie

jest działającą od 2006 r. organizacją pozarządowa pożytku publicznego.

Celem stowarzyszenie jest ochrona przyrody (szczególnie ptaków) poprzez:

♦ ochronę dziko żyjących gatunków i ich siedlisk (w tym pochodzenia antropogenicznego), ze szczególnym uwzględnieniem ptaków;

♦ odtwarzanie siedlisk i populacji dziko żyjących gatunków;

♦ badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska naturalnego;

♦  działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego;

♦  wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w  zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Zgodnie z przyjętą strategią stowarzyszenie realizuje misję ochrony przyrody poprzez edukację, komunikację społeczną oraz bezpośrednią ochronę czynną. Bardzo aktywnie działa na polu konsultacji społecznych, przepisów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych. m.in. brało udział w warsztatach dla pozarządowych organizacji ekologicznych, mających na celu wypracowanie stanowiska w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w II Panelu Narwiańskim: „Od wizji rozwoju zlewni Rzeki Narwi, do scenariuszy działań”.

Rozpoczęta w 2013 r. współpraca partnerska ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków, w tym z naszym Programem Badawczym Akcja Bałtycka polega na wzajemnym propagowaniu wizerunku i celów Partnera, edukacji społeczeństwa poprzez organizowanie wykładów dotyczących życia ptaków oraz na realizacji wspólnych projektów służących ochronie ptaków. Pierwszy z takich projektów ma doprowadzić do stworzenia na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego wieży dla jerzyków. Wspólnie organizujemy wycieczki i wykłady dla miłośników ptaków. Akcja Bałtycka rekomenduje przekazywanie 1% swojego podatku na organizowaną przez Ptaki Polskie kampanię „Ptasie budki”

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PTAKI POLSKIE

OrlikBagna Ptak

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Mewy są kotwicami niebiańskich statków.

Ramón Gómez de la Serna