Odszedł dr Czesław Nitecki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dniu 2 czerwca 2018 doktora Czesława Niteckiego. Był On jednym ze współtwórców początków Akcji Bałtyckiej. Pierwszy raz kierował pracą stacji obrączkowania ptaków AB na Helu w 1961 roku, a więc w pierwszym sezonie jej działania. Do 1968 roku intensywnie jeździł na Akcję i obrączkował ptaki na Helu, na Mierzei Wiślanej oraz na nieistniejących już stacjach w Wapnicy i Łebie (tę ostatnią sam zakładał). Łącznie spędził na Akcji Bałtyckiej jako kierownik ok. 250 dni. Za zasługi na rzecz AB został uhonorowany specjalnym odznaczeniem – Czarnym Rudzikiem. Na początku lat 70. Czesław Nitecki rozpoczął pracę w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie następnie pracował przez całe swoje zawodowe życie. Prowadził badania nad ekologią mew, kormoranów i ptaków wróblowych, a równocześnie był wspaniałym wykładowcą i nauczycielem akademickim, serdecznym i wspierającym wychowawcą kolejnych pokoleń przyrodników i ornitologów. Chętnie też wspierał dobrymi radami i cennymi wskazówkami Akcję Bałtycką i naszą Stację.

Jego ulubionym miejscem badań było Jezioro Druzno na Żuławach Wiślanych – poświęcił mu wszystkie swoje najważniejsze prace, włącznie z monografia przyrodniczą. W 2017 roku ukazał się piękny album pt. Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” w obiektywie, gdzie zamieścił wiele swoich zdjęć z tego cudownego miejsca.

Doktor Czesław Nitecki był człowiekiem o bardzo rozległej wiedzy i niezwykłych zdolnościach do jej przekazywania. Ujmował nienagannymi manierami i wielką życzliwością wobec każdego, z którym się spotykał. Gdy po przeprowadzce do nowego budynku Wydziału Biologii Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców oraz Stacja Badania Wędrówek Ptaków znalazły się po sąsiedzku na tym samym piętrze, od czasu do czasu pukał do naszych drzwi z odwiedzinami i pytał, co tam słychać na Akcji Bałtyckiej. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Akcja Bałtycka żegna swojego Kierownika. Spoczywaj w pokoju!

Łeba, rok 1962. Czesław Nitecki pierwszy z prawej

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Lepsze jajo w gębie, niż kura w kurniku.

Hausa