Pentada 50: rudzik zgodnie z rozkładem

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy… ptaków pełne worki. Zgodnie z tradycyjnym rozkładem na początek września przypada pierwsza wyraźna fala wędrownych rudzików. Tak było i w bieżącym sezonie – w pentadzie 50. nasz symbol objął prowadzenie na obu obozach, ostatecznie detronizując kapturkę na Bukowie i trzcinniczka na Mierzei. Liczby obrączkowanych ptaków nareszcie wzrosły do przyzwoitego poziomu ponad 100 dziennie, co przełożyło się na ładne wyniki pentady – na Bukowie 455 ptaków, na Mierzei 595. W totalu obie stacje prawie się zrównały, przekraczając liczbę 1400 zaobrączkowanych osobników od początku sezonu. Na razie jesień 2018 jest lepsza od ubiegłorocznej: na Bukowie o 300 ptaków, na Mierzei aż o 800 (z tym że w zeszłym roku Mierzeja później wystartowała). Oby ten trend się utrzymał!

Wyraźna dominacja rudzika nie oznaczała oczywiście, że poza nim nic się nie łapało. Przeciwnie, nadal trwa miła wczesnojesienna różnorodność gatunkowa. Z obchodów załoganci przynosili a to krogulca, a to dzięcioła, a to wąsatkę. Na Mierzei zostały też zaobrączkowane pierwsze tej jesieni sowy – dwa puszczyki.

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Jeśli nie możesz złapać rajskiego ptaka, postaraj się schwytać choćby zmokłą kurę.

Nikita Chruszczow