Warsztaty i konferencja „Migrant Birds as Indicators of Climate Change”

W dniach 13-16 grudnia 2018Gdańsku-Orlu na Wyspie Sobieszewskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty i konferencja poświęcone ptakom jako bioindykatorom zmian klimatu, zorganizowane przez Stację Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG, wspieraną przez Fundację Akcja Bałtycka. W spotkaniu uczestniczyło około 65 osób z Polski i zagranicy, w tym z RPA. Warsztaty poświęcone metodom badań wędrownych ptaków, prowadzone przez zagranicznych wykładowców, cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Gościliśmy silną reprezentację zarządu Migrant Landbird Study Group, której nasza Stacja jest członkiem. Sesje z prezentacjami wyników też ściągnęły interesujących prelegentów. Pracownicy i doktoranci naszej Stacji również zaprezentowali wyniki swoich badań, przygotowanych we współpracy z zespołem Animal Demography Unit z Uniwersytetu w Kapsztadzie. Informacje o naszym spotkaniu zostały też rozesłane do szerokiego grona międzynarodowego przez Sekretariat Konwencji Bońskiej, co przyniosło szersze zainteresowanie niż oczekiwaliśmy. Spotkania w kuluarach też były udane, sądząc z tego że przeciągały się do długich godzin nocnych. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoliło uczestnikom podzielić się wiedzą na temat wpływu zmian klimatu na wędrowne ptaki na obu półkulach i przyczyni się do ich lepszych badań i ochrony dzięki nawiązaniu i zacieśnieniu osobistych kontaktów osób, którym los ptaków po obu stronach globu leży na sercu.

Warsztaty i konferencja były częścią projektu „Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change”, finansowanego przez NCBiR (Polska) i NRF (RPA) w ramach programu „Współpraca Polska-RPA”.

Zachęcamy do zajrzenia do programu konferencji i książeczki z abstraktami konferencyjnymi – można je znaleźć na stronie projektu. Więcej zdjęć z konferencji TUTAJ.

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Lepszy wróbel w garści niż latający żuraw.

Arabskie