Podsumowanie jesieni 2018 na Akcji Bałtyckiej

w dniu 6 lutego 2019 |

Jesień 2018 roku na pewno zostanie zapamiętana jako sezon, w którym naprawdę dużo się działo. Udało się przełamać 3-letni okres „posuchy” z niskimi liczebnościami obrączkowanych ptaków, co dobrze widać na poniższych wykresach dynamik wieloletnich. Oto wyniki chwytań minionej jesieni na obu naszych stacjach (całkowite oraz pięć najliczniejszych gatunków).

Bukowo
9482 osobników z 78 gatunków
1. Raniuszek – 1999
2. Rudzik – 1882
3. Bogatka – 1467
4. Mysikrólik – 1207
5. Kapturka – 438

Mierzeja Wiślana
12456 osobników z 82 gatunków
1. Bogatka – 5022
2. Rudzik – 1727
3. Mysikrólik – 982
4. Zięba – 790
5. Raniuszek – 733

Najsilniejszym akcentem minionego sezonu była niewątpliwie intensywna wędrówka w październiku, kiedy to obrączkowaliśmy dużo większe liczby ptaków niż w roku ubiegłym, nawet ponad 1000 dziennie na Mierzei. Udział poszczególnych gatunków wśród dominantów wyraźnie się różnił na obu stacjach. Na Bukowie najliczniej obrączkowanym gatunkiem niespodziewanie został raniuszek, którego intensywny przelot trwał do ostatnich dni prac obozu. Niemal 2 tysiące osobników to szósty wynik raniuszka w historii AB i dopiero drugi przypadek, kiedy te puchate ptaszki „wygrały” sezon. Między raniuszkiem a kolejnymi gatunkami, tradycyjnie z Wielkiej Trójki AB, nie było bardzo dużych różnic i łącznie cała czwórka stanowi aż 70% wszystkich zaobrączkowanych na Bukowie ptaków.

Z kolei na Mierzei bardzo wyraźnie dominowała bogatka, której udział w całkowitej liczbie zaobrączkowanych ptaków wyniósł aż 40%. Zwraca uwagę wysokie, czwarte miejsce zięby – prawie 800 osobników to najwyższy wynik tego gatunku w historii Akcji. Oprócz niej dwa inne gatunki osiągnęły tej jesieni na Mierzei wynik wszech czasów: kszyk (44 osobniki) i cyraneczka (10 os.). Wysokie liczebności na tle wieloletnim odnotowaliśmy też u śpiewaka i czeczotki. Nie powtórzyła się niestety inwazja krzyżodziobów sprzed roku – nie zaobrączkowaliśmy ani jednego.

Największe emocje wśród załóg obozów budziły jak zawsze rzadko trafiające się ptasie niespodzianki, których tej jesieni nie brakowało. Wystarczy tu wymienić brodźca piskliwegodrozda obrożnego z Bukowa oraz dwa bączkiorzechówkę z Mierzei. Pięć zaobrączkowanych mew siodłatych (4 na Mierzei, 1 na Bukowie) to więcej niż w całej dotychczasowej historii AB. Dopisaliśmy też do listy akcyjnych gatunków nową pozycję – schwytanego na Mierzei płaskonosa. Jedynym jesiennym „komisem” okazał się zaobrączkowany na Bukowie trzeci dla AB modraczek (ze względu na pewną sprzeczność cech Komisja Faunistyczna nie uznała stwierdzenia czeczotki tundrowej).

Jak to zazwyczaj bywa, intensywnemu przelotowi z północnego-wschodu towarzyszył wysyp wiadomości zagranicznych, których tej jesieni stwierdziliśmy aż 116. Większość to obrączki litewskie (61) i rosyjskie (38) na sikorach i raniuszkach, ale trafiły się też m.in. litewska uszatka, fińska czeczotka, francuski i hiszpański remiz, a nawet estońska mewa siodłata.

No i – last but not least – ludzie, nasi kierownicy i załoganci. Tej jesieni w pracach AB wzięło udział aż 169 osób! Pod względem liczby dni spędzonych na obozach prym wiodły trzy panie: Joanna Chmielewska (72 dni – prawie cały sezon na Mierzei!), Anna Woźnicka (64 dni) i Agata Pinszke (43 dni). Gościliśmy też 31 osób z 9 zagranicznych krajów, w tym tak odległych jak USA, Meksyk i RPA. Wszystkim zaangażowanym w Akcję, za każdym przyjazd, pomoc, wsparcie i dobre słowo – z całego serca dziękujemy! I już teraz zapraszamy na wiosnę 2019!:)

Witaj, nieznajomy

Przysłowie na dziś

Lepszy wróbel w garści niż latający żuraw.

Arabskie